Careers of Hollaender's from Głubczyce

 


Czy wiesz, że...


"W poszukiwaniu głubczyckiego anioła"


Projekt w głównej mierze Integruje Społeczność lokalną oraz Rozwija obszary miejskie. Po części dodatkowymi tematami działań jest kultura i sztuka oraz zajęcia na powietrzu.


Cele projektu:
  • Przybliżenie i upowszechnienie historii przed i po wojennej miasta dla mieszkańców Głubczyc
  • wyjście naprzeciw potrzebom społeczności- brak znajomości historii lokalnej,
  • zaciekawienie, pokazanie Głubczyc jako wielokulturowego miasta
  • duma z jednego z najstarszych miast w Polsce
  • połączenie nowych technologii informatycznych przekazu z zamiłowaniem do historii
  • łatwa dostępność historii dla zwykłego mieszkańca
  • Włączenie w projekt młodzieży z mniejszymi szansami
  • wykorzystanie już nabytych umiejętności i wiedzy (terenoznawstwo) do projektu
  • integracja wewnątrz grupy
  • Rozwijanie zainteresowań oraz praktyczne ich wykorzystanie.
Opis: Miasto Głubczyce posiada wielowiekową, lecz nieznaną historię. Przez wiele stuleci, począwszy od XII wieku w mieście współżyły różne kultury, narodowości czy wyznania. Jednak miasto rozwijało się w duchu jedności. Miasto trzech wyznań, ciekawej architektury i wiele innych aspektów.

W Grupie Nieformalnej „Agamidae” jest wiele osób których interesuje historia swojego miasta. Jako że jesteśmy harcerzami chcemy niektóre przedsięwzięcia związane z projektem zrealizować poprzez metodykę harcerską.

Jakie działania podjeliśmy w ramach projektu:


Dwie wystawy zdjęć Głubczyc przedstawiające dawne najpiękniejsze zakątki miasta.


Odbyły się one w plenerze miejskim, w 4 najczęściej uczęszczanych miejscach miasta oraz w galerii Muzeum Miejskiego. Zdjęcia zostały wykorzystane ze zbiorów mieszkańców Głubczyc (obecnych i byłych którzy posiadają własne zbiory).
Akademia Myśli i Słowa „Ciekawe miejsca Głubczyc w słowie i obrazie”.


Otwarty wykład na temat historii. Prelegentem była dr. Katarzyna Maler – historyk, autor prac o historii Głubczyc i okolic. Wykład był bezpłatny i dostępny dla mieszkańców.


podziękowanie Jan Bażyński prelegentka

Akademia Myśli i Słowa „Głubczyckie Nekropolie”


Otwarty wykład na temat historii cmentarzy powiatu głubczyckiego oraz elementy sztuki sakralnej i cmentarnej. Prelegentem była dr. Katarzyna Maler – historyk, autor prac o historii Głubczyc i okolic. Wykład był bezpłatny i dostępny dla mieszkańców.Poszukiwanie Głubczyckiego Anioła- Gra miejska


Otwarta impreza mająca za cel rozpowszechnienie historii wśród młodzieży. Gra zawierała elementy metodyki harcerskiej a dokładnie terenoznawstwo. Uczestnikami Gry byli zaproszone dzieci z Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom oraz drużyny harcerskie.Akcja promocyjna pod tytułem „Czy wiesz że … ?”

Regularnie na mieście pojawiały się plakaty z pytaniami typu „Czy wiesz że … ?”, „Czy wiesz co to za budynek/miejsce … (zdjęcie miejsca)?”. Były to ciekawostki z historii miasta.Biuletyn dotyczący historii miasta.


Forma książkowa materiałów udostępnionych na wystawach jak również tych, które z braku miejsca nie zostały wyeksponowane, wraz z historią miasta i dniem dzisiejszym Głubczyc. Oprócz historycznego opisu miasta, będzie zawarty też współczesny opis Głubczyc. Do biuletynu zostanie załączony plan miasta.


Strona internetowa (www.glubczyce24.pl) o charakterze historycznym ale i nie tylko.


Zawierała również aktualne informacje, które mogą być przydatne dla zwykłego mieszkańca miasta jak i odwiedzających turystów.


Wirtualne Miasto


Przedsięwzięcie mające na celu wykonanie zdjęć fotograficznych pewnego obszaru miasta oraz połączenie ich w logiczną całość gdzie odbiorca będzie mógł dowolnie się poruszać „po mieście”. Wirtualny spacer mieścił się na naszej stronie internetowej.


mlodziez unijna Projekt "Kariery głubczyckich Hollaendrów" jest finansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach programu "Młodzież w działaniu"